China bakal merebut 3 gelar dari 5 gelar yang diperebutkan. Di nomor tunggal putri China meloloskan 4 wakilnya Lu Lan, Wang Shixian, Wang Xin dan Wang Lin. kemudian di ganda campuran China kembali meloloskan 4 wakilnya Chen Zhiben/ Zhang Jinkang, Tao Ziaming/ Wang Xiaoli, Xie Zhongbo/Zhang Yawen, He Hanbin/ Yu Yang. Dan terakhir disektor ganda putri kembali China meloloskan 4 wakilnya Cheng Shu/ Zhao Yunlei, Pan Pan/ Tian Qing, Du Jing/ Yu Yang, Gao Ling/ Wei Yili. semua sektor putri china masih terlalu kuat di China Masters 2009 ini. Kemudian di sektor putra China masih memiliki Lin Dan dan Chen Jin di bagian tunggal putra kemudian Cai Yun/ Fu Haifeng dan Guo Zhendong/Chen Xu dibagian ganda putra. China berpeluang merebut 5 gelar seperti yang dilakukan saat All England 2009 beberapa waktu lalu.

Advertisements